Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/382/16 Rady Miasta Białystok

z dnia 26 września 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe