Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2016 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, zwanej dalej "religią", dla ucznia(-ów) z terenu Gminy Nowinka w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, o następującej treści:

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe