Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/265/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 24 października 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe