Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/266/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 24 października 2016r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi wojewódzkiej Nr 664 na terenie powiatu suwalskiego i powiatu augustowskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe