Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/301/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 października 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych - zbiornik Sobolewo w Suwałkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe