Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/186/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 października 2016r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa rejonu ulic Nadawki i Białostockiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe