Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/110/2016 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 listopada 2016r.

w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe