Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 1/2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 1 grudnia 2016r.

w sprawie przekazania przez Gminę Hajnówka i przyjęcia przez Gminę Dubicze Cerkiewne zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum będących mieszkańcami Gminy Hajnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe