Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/421/16 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 listopada 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe