Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/334/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2016r.

o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe