Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.189.2016.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 3 stycznia 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XV/94/2016 Rady Gminy Milejczyce z dnia 29 listopada 2016 r., w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe