Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 29 grudnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe