Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/102/16 Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Brańsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe