Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/103/16 Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe