Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 5 stycznia 2017r.

o decyzji z dnia 5 stycznia 2017 r. nr OLB.4110.9.2016.2017.EBo, którą zmieniono decyzję z dnia 12 listopada 1998 r. nr WCC/523/135/U/OT-7/98/JSS z późn. zm., udzielającą koncesję na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe