Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/127/16 Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płaska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe