Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 126/XXIII/16 Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Wiśniowa i Łanowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe