Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 171/XXV/17 Rady Gminy Zambrów

z dnia 31 stycznia 2017 r.

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów w 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe