Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2017 Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 4 stycznia 2017 r.

do porozumienia nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe