Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 79/XIV/16 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe