Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/116/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 7 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe