Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2017 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 6 lutego 2017 r.

do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego dnia 15 listopada 2010 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe