Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Radziłów nr XXX/177/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe