Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 213/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Augustów nr XVI/118/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe