Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/209/17 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe