Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/168/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 14 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe