Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/136/17 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe