Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/173/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Turośń Kościelna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe