Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/206/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rajgród na lata 2017-2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe