Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe