Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/116/2017 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rutka-Tartak

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe