Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe