Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/119/17 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny i oddział przedszkolny w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe