Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 138/XXV/17 Rady Miasta Zambrów

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Zambrowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe