Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 139/XXV/17 Rady Miasta Zambrów

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasie pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Zambrów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku gdy szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe