Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 141/XXV/17 Rady Miasta Zambrów

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe