Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/161/17 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/276/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Hajnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe