Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/232/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choroszcz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe