Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/121/17 Rady Gminy Narew

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Narew

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe