Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/122/17 Rady Gminy Narew

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do I klasy publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Narew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe