Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 176/XXVI/17 Rady Gminy Zambrów

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów dla części obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe