Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Burmistrza Moniek

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe