Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/132/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 6 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących w użyczeniu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe