Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.16.2017.BG Wojewody Podlaskiego

z dnia 13 marca 2017 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XXVII/138/17 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe