Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 323/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Miasta Łomży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe