Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe