Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/169/17 Rady Gminy Raczki

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe