Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/146/17 Rady Gminy Białowieża

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Białowieża do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe