Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 7 marca 2017 r.

w zakresie zorganizowania, zarządzania i eksploatacji systemu roweru publicznego - kompatybilnego z systemem BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe