Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/143/2017 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Szypliszki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe